Selecteer een pagina

Sloop kerk Apostolisch Genootschap in volle gang

De sloop van de kerk van het Apostolisch Genootschap aan de Loevesteinlaan vordert gestaag. Het hoofdgebouw is inmiddels bezweken onder de slopershamer, een grote berg puin wacht om te worden afgevoerd. De bijgebouwen bijven gedeeltelijk staan, maar zullen worden...

Zomereditie Kerk in Den Haag

De zomereditie van Kerk in Den Haag staat in het teken van de jaarlijkse ‘kerkentest’. Verschillende redactieleden hebben kerkdiensten bezocht en hun ervaringen vastgelegd in een twaalftal artikelen. Het levert het blad wonderlijke titels op:...

Ds. de Reuver naar de Marcuskerk

Ds. de Reuver heeft het beroep van de Marcuskerk aangenomen. On de kerk is verheugd gereageerd op het nieuws, te meer omdat de predikantsplaats al een jaar vacant was na het vertrek van Ds. Westrik. Ds. de Reuver zal zij intrede doen op zondag 14 september om 15.00...

Restauratie muur en hekwerk Nieuwe Kerk is voltooid

Onlangs is de restauratie van de muur en het hekwerk rond de Nieuwe Kerk aan het Spui voltooid. De restauratie is grondig aangepakt: sommige delen van de muur zijn volledig afgebroken om daarna weer in oude glorie te worden teruggeplaatst. Al eerder werden delen van...

Nieuw kerkbestuur voor St. Jacobusparochie

Op dinsdag 3 juni kwam het kerkbestuur van de St. Jacobusparochie in zijn nieuwe samenstelling bijeen. Per 1 juni heeft de bisschop een aantal mensen ontslag verleend en nieuwe leden benoemd. De heren Ted Godschalk en Piet de Vreede hebben nadat zij hun...

Privacy Preference Center