Selecteer een pagina

Zomereditie Kerk in Den Haag

Kerk in Den Haag heeft het thema van het zomernummer ontleend aan de expositie ‘Voedsel in de stad’ in het Haagse kunstcentrum Stroom. Het blad publiceert een aantal artikelen over ‘groente uit de stad, over stadstuinen, over schepping en natuur’. Naar...

Den Haag krijgt Evangelische basisschool

Met ingang van augustus 2009 krijgt Den Haag een Evangelische basisschool. De nieuwe school, Evangelische Basisschool Tamar heeft zijn intrek genomen in het oude pand van de Cor Ernousschool aan de Steenwijklaan (Morgenstond). De nieuwe school onderzoekt nog of er...

Verkoop Pniëlkerk aan Dominion Centre gaat niet door

De verkoop van de Pniëlkerk aan het Dominion Centre is van de baan. De immigrantenkerk bleek niet in staat om bij banken financiering te verkrijgen voor de aankoop en de verbouwing van het kerkgebouw, zo laat de scriba van Pniëlkerk weten aan kerkenindenhaag.nl. Het...

Feestelijke start wijkgemeente ‘Rond de Julianakerk’

Op zondag 5 juli wordt in de Prinses Julianakerk een feestelijke kerkdienst gehouden ter gelegenheid van het samengaan van de kerkelijke gemeenten van de Pniëlkerk (Geref), Thabor en Duindorp (Ned. Herv.). Als teken van de onderlinge verbondheid wordt tijdens de...

Kloosterkerk: beroep op ds. Lanooy

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage heeft na goedkeuring door de Kleine Synode van de PKN, een beroep heeft uitgebracht op ds. M.P.C.F. Lanooy als predikant voor de Kloosterkerk. Ds. Lanooy is momenteel nog verbonden aan de...

Privacy Preference Center