Selecteer een pagina

De Haagse protestantse gemeenten en rooms-katholieke parochies voeren deze weken weer de actie Kerkbalans. Dat is de jaarlijkse geldinzamelingsactie voor het werk van de plaatselijke kerk.

De actie Kerkbalans wordt al enkele tientallen jaren gehouden, ieder jaar half januari. Aan deze inzamelingsactie doen verscheidene kerken mee. Kerkbalans is een landelijk evenement, maar de opbrengsten komen ten goede aan de plaatselijke kerken.

Alle ingeschreven kerkleden krijgen deze week bezoek van een actief mede-kerklid. Ook wordt in de meeste gevallen de begroting voor dit jaar overhandigd of achtergelaten. Doel is, door middel van dit persoonlijke contact de band met de plaatselijke kerkgemeenschap te verstevigen.

De opbrengsten van Kerkbalans laten een wisselend beeld zien. De trend over de afgelopen jaren is dat minder leden met elkaar steeds meer geld bijeen brengen. Sommigen geven aan Kerkbalans een fors bedrag, vergelijkbaar met de contributie van een vakbond of een sportvereniging. Anderen gaan niet zo ver en geven wat ze op dat moment missen kunnen.

De Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG) bevat vogels van velerlei pluimage. Uit cijfers van vorig jaar blijkt, dat van de 18.000 huishoudens in Den Haag die bij de PGG staan ingeschreven, er slechts 5.500 aan de kerk meebetalen. Tweederde deel is ‘papieren lid’. Het kerkelijk ‘bedrijf’ van de PGG kost per betalend huishouden per jaar 572 euro. De ontvangsten bedragen 468 euro. Het tekort is ruim 100 euro per huishouden per jaar.
De PGG, die financieel gezien in zwaar weer verkeert, werkt aan een herstructureringsplan en een visie voor het jaar 2025. De begroting, die dit jaar een tekort van 580.000 euro laat zien, moet over vijf jaar weer sluitend zijn.
De wijkgemeenten van de PGG kunnen deze maanden voorstellen indienen hoe ze denken de tekorten weg te werken. De tekorten per wijk verschillen sterk. De visie-2025 en het daaruit voortvloeiende herstructureringsplan wordt vóór Pasen in ontwerp vastgesteld en vervolgens aan alle wijkkerkeraden ter bespreking voorgelegd. In augustus neemt de algemene kerkenraad in augustus een definitief besluit. De eerste aanzetten tot de herstructurering kunnen dan in de begroting van volgend jaar worden verwerkt.

De rooms-katholieke parochies hebben via het bisdom Rotterdam enkele jaren geleden voor het werk van Kerkbalans een extern bureau ingeschakeld, gespecialiseerd in marketing. Zo worden er aparte brieven ontworpen voor leden onder en leden boven de veertig. Ook is aangeraden alle gevers na afloop een vriendelijk bedankbriefje te sturen.

Privacy Preference Center