Selecteer een pagina

De ongeveer 300 leden van het Apostolisch Genootschap in de regio Den Haag zullen voor de periode van een jaar bijeenkomen in de Fluitenbergzaal van zorg- en verpleegcentrum Florence aan de Loevesteinlaan 355. Op zondagochtend om 09:30 uur vieren zij de eredienst en op maandagavond vinden de zangkoorrepetities daar plaats. Tot heden kwamen zij samen aan de Pansierstraat 14 en aan de Loevesteinlaan 170. Besloten is op één locatie samen verder te gaan. Om dat mogelijk te maken zal het gebouw aan de Pansierstraat worden verkocht en het gebouw aan de Loevesteinlaan ingrijpend worden verbouwd.

 

Privacy Preference Center