Selecteer een pagina

Geachte voorganger / predikant,
Kortgeleden is de Stichting Kerken voor Kerken opgericht. Het bestuur van de Stichting bestaat uit: mevrouw Cynthia Ortega (voorzitter), mevrouw Rhoinde Doth (lid) en de heer Eerbeek (secretaris)
De stichting Kerken voor Kerken heeft onder meer als doelstelling kerkgebouwen te behouden ten behoeve van de christelijke kerk. Hierbij zijn uitdrukkelijk migrantenkerken in beeld.

In Den Haag worden door de PKN een aantal kerkgebouwen afgestoten. Wij vinden het tot de taak van de stichting behoren om te bezien of hier ook mogelijkheden zijn voor migrantenkerken om één of meer van deze gebouwen over te nemen.
Daarom beleggen wij een beraad van pastores van migrantenkerken om te inventariseren wat de behoefte aan kerkruimte is en of een gemeenschappelijk initiatief te ontwikkelen is.
Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst op donderdag 6 juni a.s. om 20.00 uur. De locatie zal nader aan u worden doorgegeven.
Wij vernemen graag of u aanwezig zult zijn en met hoeveel personen, via een berichtje naar: j.eerbeek@planet.nl

Graag vermelden: uw naam, de naam van uw kerk en met hoeveel personen u komt.
Met hartelijke groet,

Jan Eerbeek

Privacy Preference Center