Selecteer een pagina

Wim Deetman gaat het onafhankelijk onderzoek begeleiden naar seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke Kerk. Deetman, oud-burgemeester van Den Haag en thans voorzitter van het bestuur van de Kloosterkerk, heeft vier tot zes weken nodig om deskundigen van verschillende disciplines te zoeken en een onderzoeksplan op te stellen. Vanuit de katholieke kerk is positief gereageerd op de aanstelling van Deetman en wordt de verwachting uitgesproken dat het onderzoek ‘een donkere periode’ kan afsluiten.

De katholieke kerk biedt aan de slachtoffers van het misbruik religieuzen en bisschoppen hun “diep gevoelde medeleven en excuses” aan. “Iedere vorm van seksueel misbruik dient krachtig veroordeeld te worden omdat het haaks staat op het evangelie en de waardigheid van de menselijke persoon. Het is een pijnlijke constatering en een te belijden zonde dat het aan zorgvuldige omgang met kinderen en jongeren met name halverwege de vorige eeuw bij een aantal priesters en religieuzen heeft ontbroken. Uiteraard dienen onderlinge contacten zuiver, transparant en respectvol te zijn, juist jegens de kleinsten onder ons.”

Privacy Preference Center