Selecteer een pagina

Sinds begin 2010 zijn we met een netwerkgroep bestaande uit predikanten en kerkleden van protestantse kerken in Den Haag de mogelijkheden aan het verkennen voor gemeentestichting in Den Haag.
We bidden voor de stad en bidden dat kerken in Den Haag in beweging komen voor Jezus Christus en dat die beweging mag leiden tot nieuwe kerken, bijvoorbeeld dochterkerken van bestaande kerken, en dat in ledenaantal teruggelopen kerken hun deuren niet sluiten maar een missionaire doorstart maken. Wij delen met elkaar het verlangen dat we met meer inwoners van de stad Den Haag de Here God zullen eren en Jezus Christus (beter) zullen leren kennen en dienen.
Geïnspireerd op Amsterdam in beweging voor Jezus Christus, hebben we onszelf Den Haag in beweging voor Jezus Christus genoemd.
Op 20 november 2010 organiseert de netwerkgroep een mini-symposium voor kerkleiders en kerkleden van protestantse kerken in Den Haag. Op dit symposium luisteren we naar de ervaringen uit Amsterdam, ontdekken we de reeds bestaande initiatieven in onze stad en formuleren we een droom rond gemeentestichting in Den Haag voor de komende jaren.
Het symposium heeft een gevarieerd programma met sprekers, video, netwerkmogelijkheden, worship en een afsluitende borrel.

Privacy Preference Center