Selecteer een pagina

In de tweede helft van 2011 wil de Raad van Kerken met een definitieve tekst voor een dooperkenning komen waarmee kerken elkaars doop accepteren. Ook komt de Raad dan met een doopkaart die als formeel doopbewijs voor de kerken moet gelden.

“We willen een tekst presenteren waarin zoveel mogelijk kerken zich kunnen herkennen”, aldus Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad. Daarom is hij ook blij dat de taakgroep Doopverkenning, die de tekst gaat opstellen, bestaat uit vertegenwoordigers van zeer verschillende kerken: van kerken met een zuigelingendoop, tot volwassendoop en kerken waar de doop geen sacrament is.

In december kwam de taakgroep twee keer bij elkaar. De toen gevoerde gesprekken verliepen volgens van der Kamp “zeer goed”. In januari en maart 2011 volgen nog twee bijeenkomsten.

Al langere tijd wil de Raad van Kerken een dooperkenning opstellen, waarmee kerken elkaars doop accepteren, zodat opnieuw dopen (overdoop) bij het overstappen naar een ander kerkgenootschap niet langer nodig is. In de taakgroep participeren de verschillende lidkerken van de Raad, maar ook kerken die geen lid zijn en mensen op persoonlijke titel.

Bron: IKON-E.J. Tillema

Privacy Preference Center