Selecteer een pagina

De Bethlehemkerk heeft ds. de Reuver, predikant van de Marcuskerk, gevraagd om consulent te worden voor de periode waarin de kerk een vacature heeft voor de predikantsplaats. Ds. de Reuver heeft toegezegd het consulentschap na goedkeuring van de classis op zich te willen nemen. De kerk aan de Laan van Meerdervoort heeft vanwege het vertrek van ds. Visser naar Amsterdam geen vaste predikant. De Bethlehemkerk heeft inmiddels een beroepingscommissie samengesteld die zal gaan adviseren om de ontstane vacature in te vullen.

Bron: website Bethlehemkerk

Privacy Preference Center