Selecteer een pagina

Elke dinsdag & donderdag aanbidding & gebed. De focus ligt op God aanbidden, Hem ontmoeten. Van daaruit doen we voorbede.

We verlangen er naar dat deze avonden zullen uitgroeien tot een 24/7 Huis van Gebed. Zodat er non-stop, onafgebroken, dag en nacht, 24 uur per dag aanbidding en gebed is in onze stad Den Haag.

Mensen levens die veranderen door Gods aanwezigheid. Dat dit een beweging zal ontketenen over kerkmuren heen. Dat we als christenen in Den Haag er in de eerste plaats naar verlangen om God te aanbidden. In de wetenschap dat vanuit dat fundament er allerlei andere acties exploderen. Zoals evangelisatie, opkomen voor onrecht etc. Doe je mee?

Samen God aanbidden met Engels- Frans- Spaans- Duits- Nederlandstalige mensen uit Den Haag. En elke andere taal, volk, stam die aanwezig is in onze stad. Samen zijn we in staat de hoogte, lengte, breedte en diepte van de liefde van Christus te vatten.

Op dinsdag van 20:00 – 22:00 uur

Op donderdag van 9:00 – 11:00 uur

Adres: Westhovenplein 121, Den Haag

www.huisvangebed.net

Privacy Preference Center