Selecteer een pagina

Congolese en Evangelische geloofsgemeenschap delen kerkgebouw. Het was een feestelijke samenkomst, zondag 2 oktober in de Exoduskerk, met vele genodigden uit de kerkelijke wereld. Feestelijk om diverse redenen. Ten eerste omdat deze fraaie kerk aan de Beresteinlaan 263, met haar prachtige Bijbelse reliëfs, weer een optimale kerkelijke functie in de wijk heeft gekregen. Twee geloofsgemeenschappen uit verschillende culturen werken met elkaar samen: een Congolese (Église Évangélique de la Haye) en een Haagse (Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk).

Tot eind vorig jaar was de kerk eigendom van de Protestantse Kerk en in gebruik bij een van haar wijkgemeenten. Op een goed moment ging men om organisatorische redenen samen met de Salvatorkerk aan de Vrederustlaan. De Exoduskerk kwam beschikbaar en werd gekocht door de Congolese geloofsgemeenschap, die haar diensten op de zondagmiddagen houdt.

De zondagochtenden bleef de kerk dus beschikbaar. De voormalige PG Morgenstond Houtwijk koesterde al lange tijd het verlangen om als kerkelijke gemeente te functioneren in een woonwijk. Zij was echter aangewezen op de aula van een schoolgebouw aan de Albardastraat, een onmogelijke locatie om die doelstelling te realiseren. Nu kan men voor de wekelijkse samenkomsten op de zondagochtenden, maar ook voor doordeweekse activiteiten, in de Exoduskerk terecht. Deze ligt midden in woonwijk “Bouwlust”. En dat betekent dat de hartewens van deze gemeente nu in vervulling is gegaan. Voor een goede herkenbaarheid koos men een nieuwe naam: Evangeliegemeente Morgenstond Exoduskerk.

Een nieuwe start dus, onder een nieuwe naam, op een nieuwe locatie, en ten slotte ook nog onder een nieuw leiderschap. Want eveneens op 2 oktober vond de inzegening plaats van de nieuwe voorganger Ernst Zwart.

Vol enthousiasme wil men de kerk haar plaats geven in de lokale samenleving, de deuren open stellen voor jong en oud, en de kerk maken tot een gastvrije plek voor een ieder.

Ga voor meer informatie naar www.egmexoduskerk.nl

Privacy Preference Center