Selecteer een pagina

Het predikantenteam van het Cluster Den Haag Midden heeft het initiatief genomen om ter versterking van de band tussen de kerkgemeenten binnen het cluster en met het oog op een grotere bekendheid een gezamenlijk informatieboekje uit te geven. In dit boekje ‘Kerkraam 2009 | 2010′ stellen alle zes kerkgemeenten in het cluster zich voor: Bergkerk / Bethelkapel, Laakkapel, Lukaskerk, Lutherse Kerk, Marcuskerk en de Juliana-/Valkenboskerk. Bovendien wordt er een uitgebreid overzicht van de activiteiten van alle gemeenten tijdens het seizoen 2009-2010 geboden. Zo wil het boekje bevorderen dat mensen niet alleen deelnemen aan kringen en activiteiten in de eigen wijk, maar ook in andere wijken van het cluster.

De oplage van 2500 exemplaren maakt het mogelijk, om naast de verspreiding binnen de kerkgemeenten ook nieuwe gemeenteleden met dit boekje te verwelkomen en stadsbewoners aan de rand van en buiten de kerk te informeren over activiteiten in de kerkgemeenten. Daarvoor zal het boekje ook in buurthuizen, bibliotheken, stadsdeelkantoren en het Uitbureau te vinden zijn. Als het boekje aanslaat, zal volgend jaar de tweede editie met een grotere oplage verschijnen om via een nog bredere verspreiding in clustergemeenten en stedelijke instellingen het effect te vergroten. Het verschijnt begin september 2009 en zal tijdens de startzondagen in de kerken van Cluster Den Haag Midden gepresenteerd worden. De folder (PDF-formaat, 7,5 Mb) is hier te downloaden.

Privacy Preference Center