Selecteer een pagina

De Haagse fractie van de SP wil de gemeentelijke subsidies aan STEK en het Leger des Heils in stand houden. Hiek van Driel, raadslid voor de SP in de Haagse gemeenteraad, heeft dat geantwoord op vragen van kerkenindenhaag.nl naar aanleiding van het nieuwsbericht ‘Geen cent naar religieuze activiteiten, taallessen in moedertaal en snoepreisjes’.

“In het verleden is (vanuit vluchtelingen organisatie PRIME) samengewerkt met STEK in het kader van de generaal pardonners en de opvang van asielzoekers. Dus nee, we zouden het liever anders willen, maar zoals het nu in Nederland gegroeid is, daar zijn we niet op tegen. Waar wij het hier over hebben, zijn religieuze organisaties die subsidies krijgen waar zij religieuze activiteiten van doen. Zoals reisjes naar Mekka, kinderen Arabisch leren om de koran te lezen, of reisjes naar Afrikaanse landen.” Het raadslid spreekt met waardering over de hulp aan de zwakkeren in de samenleving die door STEK en het Leger des Heils wordt aangeboden: “het is goed en noodzakelijk werk”.

Privacy Preference Center