Selecteer een pagina

Op dinsdag 17 mei vindt er ’s avonds om 20.00 in het Rooms Katholieke Parish House te Den Haag een inspirerende lezing plaats. Deze lezing wordt gehouden door Carlos Mesters, een missionaris die zich al 60 jaar onophoudelijk inzet voor de allerarmsten, onderdrukten en de medemens in Brazilië. Hij staat wereldwijd bekend als bevrijdingstheoloog.

Deze lezing vindt, als een van de 13 presentaties in Nederland, plaats in het kader van de Week Nederlandse Missionaris ‘WNM’ die gehouden wordt tussen 2 en 13 juni. Het thema van 2011 is: ‘Achter het Masker van Brazilië’. De uitvoerende organisatie van de WNM is Mensen met een Missie. Zij heeft door het samenwerken met haar Braziliaanse partnerorganisaties contact met veelal gemarginaliseerde basisgemeenschappen in Brazilië. Basisgemeenschappen bestaan uit groepen mensen die gemeen hebben dat ze het recht niet automatisch aan hun zijde hebben staan. In hun constellatie, bepaald door hun etnische, religieuze of economische afkomst ligt bijna besloten dat ze zonder hulp onderdrukt en uitgebuit zullen worden en blijven.

Vanuit de Week Nederlandse Missionaris laten we zien hoe missionarissen als Carlos Mesters, Hermien Boudens en Paul ten Hacken zich samen met deze basisgemeenschappen inzetten om de onderliggende vicieuze cirkels te kunnen doorbreken. Daarbij krijgt de bevolking middelen in handen om weerbaar te worden en om sociale uitdagingen op de agenda te krijgen van de overheid of bij belanghebbende groepen of groeperingen.

The Parish House opent dinsdag 17 mei om 19:30 uur haar deuren. Om 20:00 uur zal de lezing beginnen, de lezing duurt ongeveer anderhalf uur. Aanmelden is kosteloos en kan op info@parish.nl

Voor meer informatie over de Week Nederlandse Missionaris kunt u kijken op:

http://www.weeknederlandsemissionaris.nl/

Voor meer informatie over de Rooms Katholieke Parish House kijkt u op:

http://www.parish.nl/

Privacy Preference Center