Selecteer een pagina

Ruach-Kerken-in-denHaagRegelmatig willen we een kerk uitlichten. Zodat we zien hoe veelkleurig het lichaam van chistus is in onze stad. De keer is het de kerk: Ruach. Met diensten in Dordrecht, Roosendaal, Rotterdam en dus ook in Den Haag. Wat zij over zich zelf zeggen is het volgende: Wij zijn een apostolisch profetische gemeente, geroepen voor de natiën, om verlossing en herstel te brengen aan de verbrokenen van hart en hen op te leiden in een levensstijl van aanbidding en profetische voorbede.

Jesaja 61:1 – 11
‘De Geest des Heren HEREN is op mij, omdat de HERE mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des HEREN…….’

Ruach-diensten in Den Haag beginnen elke zondag om 15.00 uur.

Mirte Kerk
Vier Heems-kinderenstraat 91
2545 DB Den Haag

Woensdag 11 november
Gebeds en onderwijsgroep
19.30 uur

 

Bron: http://www.ruach-christengemeente.nl/organisatie.html

Privacy Preference Center