Selecteer een pagina

De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage heeft na goedkeuring door de Kleine Synode van de PKN, een beroep heeft uitgebracht op ds. M.P.C.F. Lanooy als predikant voor de Kloosterkerk. Ds. Lanooy is momenteel nog verbonden aan de Ledevaertkerk te Chaam. Op de website van de Ledevaertkerk wordt gemeld dat ds. Lanooy het beroep zal aannemen en waarschijnlijk in september zal vertrekken. De predikant is vijf jaar verbonden geweest aan de Brabantse gemeente. Het beroep volgt op het advies van de hoorcommissie die de Kloosterkerk had samengesteld na het vertrek van ds. Pieter Lootsma in september 2008.

Privacy Preference Center