Selecteer een pagina

De Kloosterkerk in Den Haag heeft op 9 september 2008 de website 10geloofsvragen.nl gelanceerd. Op de website kunnen gelovigen en ongelovigen tien vragen beantwoorden, die zijn ontleend aan de Heidelbergse Catechismus. De Kloosterkerk, een liberaal-protestantse gemeente, wil met het herschrijven van de Heidelbergse Catechismus een nieuw type geloofsgesprek op gang brengen.

De Kloosterkerk daagt iedereen uit om op de website de vragen persoonlijk te beantwoorden. De deelnemers kunnen behalve een antwoord geven ook met elkaar in discussie gaan. Ook biedt de website informatie over de antwoorden zoals die destijds door de schrijvers van de Catechismus zijn gegeven. De huidige, moderne antwoorden en discussie kunnen zicht bieden op de manier waarop mensen nu denken over vragen van geloof en ongeloof. Als het project verloopt zoals de Kloosterkerk hoopt, zullen de antwoorden worden samengevat in boekvorm, voorzien van een theologische interpretatie.

Ga naar de website 10geloofsvragen.nl.

Privacy Preference Center