Selecteer een pagina

Dat de Kloosterkerk als gebouw nog in volle glorie gezichtsbepalend is voor het Lange Voorhout, mag wel een wonder genoemd worden.
Nog maar zeventien jaar nadat in 1403 aan de bouw begonnen werd, legde een zware brand kerk en klooster in de as. Met vereende krachten werd het gebouw weer opgebouwd. In de tijd van de Reformatie stond de kerk geruime tijd leeg en werd er gedacht aan afbraak. Later werd de kerk een paardenstal, geschutsgieterij en munitiewerkplaats. Nadat zij in 1813 ook inkwartiering van de voorhoede van het Russische Kozakkenleger had overleefd, werd een eeuw later weer over haar afbraak gesproken, maar de bewoners van de stad bleken zo gehecht te zijn aan ‘hun’ Kloosterkerk, dat afbraak voorkomen kon worden. In de jaren ‘50 werd het interieur grondig verbouwd.
Door de witte muur aan de westkant van het schip loopt een grote scheur. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat die scheur vele malen groter en dieper blijkt te zijn dan op voorhand duidelijk was geworden. Een van de oorzaken blijkt een lekkend riool onder de fundering te zijn. Ook lijken bij de restauratie en de aanbouw in 1952 enkele constructieve fouten gemaakt te zijn en hebben ook de bouwactiviteiten in de Parkstraat niet veel goeds gedaan.
In haar lange geschiedenis heeft de kerk dus veel doorstaan, maar het gebouw blijkt zovelen dierbaar te zijn, dat de het in al die jaren telkens opnieuw mensen inspireerde om er voor te zorgen dat de kerk kon blijven bestaan. Nu is het aan de huidige generatie de taak om die traditie voort te zetten.
De Kloosterkerk wordt niet alleen door de leden van de kerk gebruikt. Vele concerten, seminars, ontvangsten, begrafenissen en andere gebeurtenissen vinden in de Kloosterkerk een gastvrij huis. Het bestuur van de Kloosterkerk hecht aan een actieve functie van het gebouw in de binnenstad van Den Haag.
De onverwacht grote scheur stelt de Kloosterkerk voor een financieel probleem. Het College van Kerkrentmeesters is daarom onder de naam ‘Dicht de scheur’ een inzamelingsactie begonnen. In totaal is er na aftrek van de Rijkssubsidie voor het onderhoud van monumenten die de Kloosterkerk krijgt ruim 100.000 euro nodig. Leden van de kerk zijn opgeroepen dit jaar een extra gift te doen voor het onderhoud en men is tevens bezig om bij fondsen subsidie aan te vragen voor het herstellen van de scheur in de witte muur.
Belangstellenden kunnen een gift overmaken op giro 58571 ten name van de Stichting Kloosterkerk te Den Haag onder vermelding van ” extra bijdrage huishouding”. Doordat de Stichting Kloosterkerk door de fiscus als ANBI is gerangschikt, komen alle giften aanmerking voor de giftenaftrek op de inkomstenbelasting.
Als extra actie is een benefietconcert ‘Muziek door de eeuwen heen’ georganiseerd op 2 december om 12.00 uur m.m.v. Kloosterkerk- musici als Geerten van de Wetering, Karin Kuijper, Hans Jansen, Carel ter Linden, Sjors Segaar en Liesbeth Kooymans. Kaarten à 15 euro kunnen worden gekocht bij de Informatietafel en op het Kerkelijk Bureau.
We vertrouwen op de betrokkenheid en inzet van velen voor de Kloosterkerk.
Zij is het van harte waard!

Privacy Preference Center