Selecteer een pagina

Kroonbede-2014-kerken-in-denhaagHilversum/Den Haag – Gebed voor het werk van de overheid staat dinsdag 9 september centraal tijdens de jaarlijkse Kroonbede in de Kloosterkerk in Den Haag. Zendtijd voor Kerken maakt er opnamen van en zendt deze uit aan de vooravond van Prinsjesdag, de start van het nieuwe parlementaire jaar, op zondag 14 september, vanaf 19.30 uur via Radio 5. Het thema van deze Kroonbede 2014 is Investeer in Gebed om eerlijkheid. Juist in een tijd van crisis – materieel en moreel – staat eerlijkheid onder druk, terwijl het een fundamenteel bijbels begrip is voor het menselijke samenleven en de realisering van het Koninkrijk van God. Daarom is bidden voor de overheid en hooggeplaatsten de beste investering die christenen kunnen doen. De Kroonbede wordt georganiseerd door het Comité Kroonbede. Hierin zitten vertegenwoordigers van Stichting Residentie Pauzediensten, de Evangelische Alliantie en Zendtijd voor Kerken. Alle ministers en staatssecretarissen, de leden van Eerste en Tweede Kamer, het college van burgemeester en wethouders van Den Haag en de Haagse Gemeenteraad hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen.

Ds. Maarten Groen, predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Den Haag, leidt deze samenkomst en ds. Ad Vastenhoud, missionair predikant van de Bethlehemkerk in Den Haag houdt de overdenking over Jozef van Arimathea die Pilatus om het lichaam van Jezus vraagt. De organist van de Kloosterkerk: Geerten van de Wetering begeleidt de samenzang. Verder verleent de Ichthusband uit Scheveningen o.l.v. Rob Kruse zijn medewerking.

Liturgie

Welkom
Samenzang: Gezang 17 : 1, 2 en 4 Geloofd zijt Gij (Zingende Gezegend)
Getuigenis: Elbert Dijkgraaf (SGP)

Ichthusband: Met open armen  (Schrijvers voor gerechtigheid)
Gebed
Schriftlezing: uit Marcus 15:42-47

Meditatie
Samenzang: Psalm 84 : 6 en 4 ‘Want God onze Heer die ons mild’ (Liedboek voor de Kerken)
Voorbede voor de overheid

Samenzang: Ik kijk omhoog naar de hoge bergen (Psalmen voor nu 121)
Voorbede voor land en volk
Samenzang: Gezang 463 : 4 en 5 Leg Heer uw stille dauw van rust (Liedboek voor de Kerken)

Voorbede voor de wereld
Ichthusband: Heer zegen ons (Opwekking 748)
Gebed: gezamenlijk Onze Vader

Samenzang: Het Wilhelmus (Gezang 411 : 1 en 6, Liedboek voor de Kerken)
Zegenbede
Samenzang: Gezang 257 ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’  (Liedboek voor de Kerken)

Aansluitend aan de dienst volgt een spot met een project van ‘Metterdaad’ voor kwetsbare mensen in armoede en noodsituaties. Investeer in gebed om eerlijkheid voor politiek Den Haag: Zondag 14 september 2014, 19.30 uur, Radio 5. Uitzending Kroonbede 2014 in Den Haag

Bron: Zendtijd voor Kerken (ZvK) | www.zvk.nl | Facebook

Privacy Preference Center