Selecteer een pagina

Met medisch-ethische vragen wordt bijna iedereen dagelijks geconfronteerd. Via de krant, de televisie en ook in de eigen omgeving, wanneer vragen over “wel of niet behandelen”en “hoe ver ga je in een behandeling” aan de orde komen. Hoe kunnen wij in medisch-ethisch opzicht met vragen omgaan op het terrein van euthanasie, versterving en terminale sedatie? Hierbij zal ook worden uiteengezet hoe de vandaag geldende regelgeving is ontstaan en wat onze maatstaf kan zijn bij het oordelen over begrippen als “goed” en “verkeerd” in de geneeskunde. Welke grenzen dienen in acht te worden genomen bij ons oordeel dat een leven bij uitzichtloos lijden niet meer zinvol is? Levensbeschouwelijke aspecten zullen hierbij tevens worden betrokken. De lezing zal een interactief karakter hebben.
Dirk Jan Bakker is chirurg en voormalig medisch directeur van het AMC te Amsterdam en lid van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Begeleiding: Dirk Jan Bakker
Lokatie: Kloosterkerk, Lange Voorhout 2 te Den Haag
Datum: 14 april 2011
Tijd: 20.15 uur

BRON: www.kloosterkerk.nl

Privacy Preference Center