Selecteer een pagina

De diaconie van de Haagse Protestantse Gemeente is mogelijk fors getroffen door de recente verliezen op de internationale beurzen. Een groot deel van het vermogen is belegd in aandelen van banken waarvan tot kort geleden werd verondersteld dat de beleggingen hierin veilig zouden zijn. Momenteel wordt een brief geschreven aan het College van Diakenen waarin zij worden geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Deze brief, waarvan de redactie van kerkenindenhaag.nl een afschrift zal ontvangen, wordt op donderdag 6 november verzonden.

Privacy Preference Center