Selecteer een pagina

Op dinsdag 3 juni kwam het kerkbestuur van de St. Jacobusparochie in zijn nieuwe samenstelling bijeen. Per 1 juni heeft de bisschop een aantal mensen ontslag verleend en nieuwe leden benoemd. De heren Ted Godschalk en Piet de Vreede hebben nadat zij hun bestuurstermijnen voltooid hebben, hun bestuurstaak neergelegd. Op het terrein van het gebouwenbeheer en van de financiële administratie hebben zij hun sporen verdiend. De heer de Vreede blijft de penningmeester bijstaan in de financiële administratie.

Per 1 juni is Thérèse Athmer toegetreden als lid van het kerkbestuur. Zij was al enkele jaren als notulist bij de vergaderingen aanwezig. Zij is nu lid geworden van het kerkbestuur met in haar portefeuille publiciteit en evenementen. Nieuw lid is Janet Ranke. Zij is toegetreden als lid met de portefeuille vrijwilligers en personeel. Janny Witteman-Kaptein is adviseur van het kerkbestuur gebleven met als portefeuille diaconie en ouderen. Louis Antonini heeft een hernieuwde benoeming gekregen als secretaris. Ton van Bijsterveld zal tot volgend jaar de penningmeester blijven van het kerkbestuur, een flinke taak vanwege de omvangrijke restauratie. Hij zal hierin worden opgevolgd door Ton van der Wee die nu al lid is van het kerkbestuur en ingewerkt wordt om deze taak straks over te nemen.

Lore Olgers heeft ook een nieuwe benoeming gekregen. Haar portefeuille is het pastoraat. Zij is ook lid van de pastorale raad en verzorgt de communicatie tussen kerkbestuur en pastorale raad. Aan de bisschop zal gevraagd worden haar benoeming om te zetten in het vice-voorzitterschap. Het kerkbestuur staat onder voorzitterschap van pastoor van der Helm. Er is nog een vacature voor gebouwen en beheer.

Bron: website St. Jacobus

Privacy Preference Center