Selecteer een pagina

Zondag 11 januari was de deken van Den Haag, A. van der Helm in Loosduinen aanwezig. Symbolisch gaf hij de sleutel van de parochie aan het nieuwe pastorale team van de parochie, pastoor C. Dernee (administrator) en parochievicaris pastor J. Smulders. Een sleutel om te openen, of te sluiten, een sleutel die toegang geeft tot ons hart en kansen biedt om anderen niet buiten te sluiten, maar ruimte te scheppen voor elkaar.

Pastoor Smulders is voortaan de eerst aangewezen pastor in de parochie van Maria Eik en Duinen in Loosduinen. Hij werd geboren in 1950. Na zijn studie Nederlands recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen was hij werkzaam bij Centraal Missie Commissariaat / Cemebo te Den Haag en in verwante organisaties, met name op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking. Vanuit die functies combineerde hij bestuurlijke activiteiten op het snijvlak van kerk en maatschappij. In 2003 begon hij in deeltijd de theologiestudie aan de Fontys Hogeschool in Amsterdam. Van 2005 tot begin 2007 was hij medewerker op de afdeling pastorale dienstverlening van het bisdombureau. Hans Smulders heeft op 22 november jl. de priesterwijding ontvangen. Op die dag werd hij, met ingang van 1 januari 2009 benoemd in de parochie van Maria van Eik en Duinen te Den Haag. Die benoeming werd zondag bevestigd, onder andere door het voorlezen van de benoemingsbrief.

Veel mensen kwamen pastor Smulders welkom heten. Zij wensten hem veel succes bij het vele werk dat te doen is.

Bron: ZuidWestNieuws

Privacy Preference Center