Selecteer een pagina

De maand november, traditiegetrouw de maand van de herdenking, is aanleiding voor het magazine Kerk in Den Haag om in haar nieuwe editie een aantal artikelen op te nemen rond het thema ‘herinnering’. Onder meer worden in drie artikelen de herinneringen aan een aantal Hagenaars (Jaap Hillen, Majo de Feijter en Huib Maat) beschreven. Het blad publiceert een tweetal artikelen over de bron van de christelijke traditie: het voornemen van de NGB om een migrantenbijbel uit te geven en in een artikel worden een aantal opvallende elementen van de nieuwe studiebijbel besproken. In de toelichtingen bij de agenda komt -bijna onvermijdelijk- de economische crisis aan bod, dit naar aanleiding van een discussiebijeenkomst in de Boskant. Een geheel andere crisis, de geloofscrisis, is onderwerp van het artikel over het symposium bij het jubileum van Jan Eikelboom, voorzitter van de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage. Lees verder op de website: http://www.kerkindenhaag.nl/.

Privacy Preference Center