Selecteer een pagina

De oktober-editie van Kerk in Den Haag is de eerste van een nieuwe vormgever. Het blad heeft een nieuwe layout en is nu volledig in kleur. De website blijft vooralsnog achter in de metamorfose. De redactie is inmiddels met een vierde bedrijf in zee voor vernieuwing van de website. Het magazine geeft in de nieuwe editie veel ruimte aan de activiteiten van het nieuwe kerkelijke seizoen. Aandacht voor de zwakken in de samenleving is er in de vorm van artikelen over alcoholisme en de Voedselbank. Het blad plaatst verder een intervieuw met Corrie van Duinen en Berit Bootsma (de twee nieuwe predikanten in het Haagse Hout) en een artikel over de openstelling op woensdag van de Elandstraatkerk. Lees verder op de website: www.kerkindenhaag.nl.

Privacy Preference Center