Selecteer een pagina

Open-Kring-Kerken-In-DenHaagDe Open-Huiskringen zijn gesprekskringen rond de Bijbel. De kringen bestaan uit circa 8 tot 10 personen die een keer per maand bij elkaar komen, samen de Bijbel bestuderen en elkaar tot een hand en voet zijn. De kringen vormen een klein sociaal netwerk binnen de gemeente. De huiskringen zijn plaatsen waar zorg en aandacht voor elkaar centraal staan.

Om bovenstaande doelen te bereiken is een indeling in wijken gemaakt. Elke wijk heeft een eigen kring. Er zijn momenteel veertien kringen verdeeld over de stad. De kringleden wonen dicht bij elkaar en zo kunnen er naast de kringavonden meer contacten ontstaan. Ook nieuwe leden kunnen zo sneller een plek vinden binnen de gemeente.

Elke kring heeft een gespreksleider die de organisatie van zijn eigen kring regelt. De gezamenlijke kringleiders worden maandelijks toegerust door de predikant. Op de kringavond behandelt de kring een tekstgedeelte uit de Bijbel of een Bijbels thema. In het seizoen 2013-2014 stond het Bijbelboek Romeinen centraal, terwijl het jaar daarvoor Bijbelstudies rondom het thema ‘missionair gemeente zijn’ zijn besproken. Er is ruime gelegenheid voor gesprek en vragen. Veel kringen ontmoeten elkaar ook buiten de vaste kringavonden om. Zij organiseren (vrijblijvend) gezellige (spelletjes)avonden, maaltijden en/of tussenkringen.

De naam open-huiskringen is bewust gekozen: alle gemeenteleden en geïnteresseerden zijn van harte welkom. De bedoeling is dat huisdrempels laag zijn en de gastvrijheid hoog is. Huiskringen zijn bedoeld voor alle leeftijden, dus jong en oud: wees welkom!

Contactpersoon: Leendert Klokkenburg, telefoon 06-42758380

 

Bron: http://www.bethlehemkerk-denhaag.nl/uncategorized/open-huiskringen/

Privacy Preference Center