Selecteer een pagina

In het kader van de omvangrijke herstructurering van het Bisdom Rotterdam zal de parochie-indeling van Den Haag flink gaan veranderen. De reorganisatie moet leiden tot een sterke reductie van het aantal parochies.
Voor Den Haag betekent dit dat er twee parochies overblijven: Noord en Zuid. Per nieuw te vormen parochie wordt een pastoraal team samengesteld waarvan de omvang wordt bepaald door het aantal parochianen. De nieuwe parochies krijgen een parochiebestuur die de voorwaardenscheppende zaken (financiën, gebouwen, personeelsbeleid, etc.) behartigt. Ze wordt hierbij per parochiekern ondersteund door een ‘beheerscommissie’. In elke parochiekern komt een ‘pastoraatsgroep’ die het pastoraal team helpt bij de realisering van het pastoraal beleid in de betreffende parochiekern.
Elke nieuwe parochie krijgt van het bisdom ongeveer één jaar de tijd om zich te formeren en de fundamenten voor de nieuwe parochie neer te zetten. In de lente van 2010 worden de parochianen op diverse bijeenkomsten geïnformeerd over de clustervorming. Het gehele proces van de herstructurering zal enkele jaren in beslag nemen.

Privacy Preference Center