Selecteer een pagina

In het kader van de Wereldarmoededag vonden op woensdag 17 oktober twee demonstraties plaats op het Plein. Om 12.00 vond de landelijke demonstratie plaats, om 15.00 uur volgde het maandelijkse stilteprotest tegen armoede. Laatstgenoemd protest is een initiatief van een aantal organisaties, en wordt ook ondersteund door STEK, de uitvoeringsorganisatie van de Haagse Diaconie. De diaconie financiert grotendeels de activiteiten van STEK. In 2006 werd een bedrag van ruim 2.3 miljoen euro overgemaakt.

In het kader van de Wereldarmoededag was het protest een dag verschoven. Normaliter wordt elke derde dinsdag van de maand gedemonstreerd om aandacht te vragen voor het armoedeprobleem. In het wit, en in stilte, vragend om de reactie van de voorbijgangers. Aan de demonstratie op deze speciale dag namen plm. 25 mensen deel.

Demonstratie tegen armoede

Privacy Preference Center