Selecteer een pagina

Ook in 2008 worden in alle wijkgemeenten van de PGG in Den Haag zeven themacollectes gehouden voor bijzondere onderdelen van het werk van de Diaconie van de PGG. En traditioneel zal tijdens de kerstnachtdienst weer voor een bijzonder diaconaal doel worden gecollecteerd: de Kerstgave.

  • 10 februari: Jeugddiaconaat
  • 30 maart: Migrantenkerken
  • 6 april: De Nieuwe Loot
  • 8 juni: Vakantieweken
  • 10 augustus: Diaconaal werk in de Laakkapel
  • 28 september: Ouderenwerk in verzorgingshuizen
  • 9 november: Kerstpakkettenactie
  • 24 december: Individuele hulpverlening (kerstgave)

Enige weken voorafgaand aan de vermelde collectes is meer informatie over de betreffende collectes te vinden op de website van STEK: www.stek.nl.

Privacy Preference Center