Selecteer een pagina

Dat is goed nieuws: dan hebt u ruimte genoeg om een jongere te ontvangen! Met deze boodschap gaan verschillende kerken in Den Haag deze weken de straat op. Van 28 december tot 1 januari komen zo’n 25.000 jongeren uit heel Europa naar Rotterdam en omstreken voor een paar dagen bezinning, gebed en stilte in Ahoy. Deze ontmoeting wordt georganiseerd door broedergemeenschap Taizé, die dit jaarlijks doet, steeds in een andere stad van Europa. De jongeren die eraan deelnemen, worden opgevangen in gastgezinnen die geworven worden door de plaatselijke kerken en parochies. In Den Haag hebben al meer dan tien kerken de krachten gebundeld om deel te nemen aan deze ontmoeting. Zij vormen samen minstens vier gastgemeenten, ze zullen honderden jongeren ontvangen. In deze kerken worden tijdens de Europese Jongerenontmoeting ’s morgens gebedsvieringen en workshops gehouden voor deelnemers en andere belangstellenden. Iedereen kan gastgezin worden en naar de vieringen in de Haagse kerken of in Ahoy komen, het maakt niet uit hoe oud je bent en of je in God gelooft of niet. Voor Haagse jongeren kan de ontmoeting ook een kans zijn om leeftijdsgenoten uit heel Europa te ontmoeten, en iets van Taizé te proeven. Jongeren uit alle werelddelen reizen ieder jaar weer in groten getale af naar het dorp Taizé in Frankrijk om daar op zoek te gaan naar God, te zingen, te bidden, tot rust te komen en om met mensen uit verschillende culturen over het leven en de rol van het geloof daarin te praten. Nederlandse jongeren hoeven dit jaar niet zover te reizen om dit mee te maken: Taizé komt naar hen toe. Lijkt het u iets om onderdak te bieden aan een paar jongeren? Of wilt u op een andere manier deelnemen aan de Europese Jongerenontmoeting van Taizé? Neem dan contact op met de voorbereidingsteams van verschillende Haagse kerken via onderstaande e-mailadressen, of ga naar www.taize-rdam.nl. Heeft u geen e-mail? Bel dan naar het voorbereidingscentrum van Taizé in Rotterdam, 010-8209000, zij kunnen u met de Haagse kerken in contact brengen. Gastgemeenschap Kloosterkerk en Parochie Heilige Jacobus de Meerdere Taizeontmoeting2010@gmail.com Gastgemeenschap Lukaskerk, Valkenboskerk, Evangelisch Lutherse Gemeente en Bethelkapel ontmoetingtaizedh@gmail.com Gastgemeenschap Christus Triumfatorkerk, Parochie Heilige Driekoningen en de Duinzichtkerk Taizehh@gmail.com Gastgemeenschap Oud-Katholieke parochie en de parochie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen(Elandstraat) a.timmer18@kpnplanet.nl Vieringen in de stijl van Taizé worden in de aanloop naar de jongerenontmoeting in verschillende kerken georganiseerd, onder meer in de Lukaskerk op 1, 8, 15 en 22 december om 19.00, en in de Christus Triomfatorkerk op 28 november en 12 december om 19.00.

Privacy Preference Center