Selecteer een pagina

De diaconie van de Protestantse Gemeente in Den Haag heeft door de recente dalingen van de beurskoersen 5 miljoen euro verloren. In een brief aan de Haagse diakenen wordt het verlies gerelativeerd: in de afgelopen jaren┬ázijn de beleggingen 16 miljoen euro in waarde gestegen. Bovendien wordt het verlies omschreven als een ‘papieren verlies’ omdat er geen plannen zouden zijn om de aandelen te gelde te maken. De belegging levert jaarlijks 2,2 miljoen euro rendement op waarmee het werk van de Haagse diaconie wordt gefinancierd. Het geld is afkomstig uit collectes, verkoop van panden en grond en door fusies van zorginstellingen die de diaconie beheerde. Daarnaast is het vermogen gegroeid door gunstige beursontwikkelingen, aldus Nienke van Dijk, secretaris van het College van Diakenen.

Uit de brief valt op te maken dat het verlies redelijk beperkt is gebleven: de totale waarde van de beleggingen van de diaconie ligt iets boven de 50 miljoen euro. Het verlies van 5 miljoen euro zou betekenen dat de waarde 10 procent is gedaald, de koersverliezen op de beurs zijn met bijna 50 procent aanmerkelijk groter.

Privacy Preference Center