Selecteer een pagina

Who caresConferentie voor werkers en vrijwilligers in kerk en welzijn, over zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken. Van Mara, Stek en de Diaconie. Maandag 16 november.

De gemeentelijke overheid legt steeds meer verantwoordelijkheid bij de burger en vrijwilligersorganisaties als het gaat om zorg en welzijn van Haagse burgers. Ook van kerken en kerkelijke projecten verwacht zij dat zij hun steentje bijdragen om de zelfredzaamheid en eigen kracht van Haagse burgers te versterken. De centrale vraag is waar liggen kansen, maar ook waar zijn er grenzen ten aanzien van de verwachtingen, die de gemeentelijke overheid van ons heeft. Deskundigen praten ons bij over 6 belangrijke onderwerpen (zie programma). Deelnemers brengen in waar er mogelijk verbindingen liggen tussen kerken/kerkelijke projecten en zorg/maatschappelijke dienstverlening op wijkniveau. Tot slot is er informatie beschikbaar over de onderwerpen, die in het programma aan de orde komen.

Voor wie?

Kerkelijke vrijwilligers, diakenen, predikanten, hulpverleners, medewerkers wijkzorgteams, beleidsbepalers, diaconaal (opbouw)werkers, maatschappelijk activeringswerkers.

 

Meer informatie op : http://www.diaconiedenhaag.nl/

Privacy Preference Center